Ολοκληρωμένα συστήματα ενίσχυσης κατασκευών με σύνθετα υλικάΗ ενίσχυση - αποκατάσταση της φέρουσας ικανότητας κατασκεών από οπλισμένο σκυρόδεμα μέχρι πρόσφατα αποτελούσε μείζον πρόβλημα,καθώς απαιτούσε σημαντικό χρόνο,χώρο και κόπο για να επιλυθεί.Κύριο μειονέκτημα των έως τώρα επεμβάσεων ήταν η δυσκολία εφαρμογής τους.Η επιστημονική έρευνα στο πεδίο αυτό κατέληξε στήν ανάπτυξη μιάς νέας τεχνικής ενίσχυσης με χρήση Σύνθετων Υλικών (ινοπλισμένα Πολυμερή -  Fiber Reinforced Polymers - FRP ), τα οποία επικολλούμενα εξωτερικά,μέσω εποξειδικών ρητίνων, στα προς ενίσχυση στοιχεία,τους προσδίδουν βελτιωμένες ιδιότητες.

Εικόνα