Προβλήματα Στεγάνωσης κατοικιών


Η σωστή στεγάνωση των κατοικιών καθώς και τα προβλήματα πουπροκύπτουν από την ελλιπή στεγάνωση ή την κακή συντήρηση αυτής,απασχολούν τόσο τον επαγγελματία όσο και των ιδιώτη. Στην ISOMAT έχουμε αναπτύξει συγκεκριμένες λύσεις για κάθε πρόβλημαστεγάνωσης, λόγω της υψηλής τεχνογνωσίας και της μακρόχρονης εμπειρίαςμας. Στο έντυπο αυτό γίνεται η παρουσίαση και επίλυση των συνηθέστερωνπροβλημάτων στεγάνωσης. Με μία βήμα προς βήμα φωτογραφική απεικόνισητων επιμέρους απαιτούμενων εργασιών για την κάθε περίπτωση, πιστεύουμενα αποτελέσει ένα κατανοητό οδηγό-βοήθημα για κάθε ενδιαφερόμενο.

Εικόνα