Μελέτες Η/Μ & έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών κτιρίων

Οι μηχανικοί και το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό της εταιρίας μας στέκεται παντα δίπλα στο πελάτη  προσφέροντας κάθε φορά που θα τους ζητηθεί την μέγιστη τεχνική υποστήριξη.

Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση μελετών  ηλεκτρομηχανολογικών εφαρμογών:

  • Υδρευση-Αποχέτευση
  • Ηλεκτρολογικών
  • Ψύξης-θέρμανσης
  • Πυρασφάλειας
  • Ανελκυστήρων
  • Κολυμβητικών δεξαμενών
  • Διάθεσης λυμάνων-Βιολογικών
  • Μελέτη εγκατάστασης Υγραερίου (Δεξαμενών,φιαλων)

Αναλαμβάνουμε την διεκπεραίωση φακέλων για προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης και την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών για κτιρία,Λέβητες και κλιματισμού.

Εικόνα