Λέβητες Συμπύκνωσης Πετρελαίου

Πετρέλαιο και τεχνολογία συμπύκνωσης
Στις μέρες μας η τάση προς την τεχνολογία συμπύκνωσης είναι ίσως η καλύτερη επιλογή που θα μπορούσατε να κάνετε. Η Buderus συνδύασε δύο διαφορετικά χαρακτηριστικά:

τα πλεονεκτήματα του λέβητα πετρελαίου με την τεχνολογία της συμπύκνωσης ώστε να λάβετε τη μέγιστη απόδοση από κάθε «σταγόνα» πετρελαίου θέρμανσης.
Το αποτέλεσμα: ο νέος λέβητας Logano plus GB125. Ο χυτοσιδηρός λέβητας συμπύκνωσης που επιβεβαιώνει την άριστη επιλογή σας!

Το τελευταίο τεχνολογικό επίτευγμα της Buderus εξασφαλίζει ελάχιστη κατανάλωση και τη μέγιστη λήψη θερμότητας από κάθε «σταγόνα» πετρελαίου. Ο χυτοσιδηρός λέβητας πετρελαίου
συμπύκνωσης Logano plus GB125 είναι κορυφαίος σε απόδοση και οικονομικός σε λειτουργία. Με την καύση του πετρελαίου, παράγονται στα καυσαέρια, μεταξύ άλλων, υδρατμοί οι οποί-
οι συμπυκνώνονται σε ανοξείδωτο εναλλάκτη θερμότητας και η ενέργεια που εκλύεται αποδίδεται στη συνέχεια στο σύστημα της θέρμανσης. Ο βαθμός απόδοσης φτάνει μέχρι και 104%.
Οι εγκαταστάσεις θέρμανσης οι οποίες βασίζονται στον πρωτοποριακό αυτό λέβητα συμπύκνωσης, είναι σαφώς πιο οικονομικές και πιο φιλικές προς το περιβάλλον σε σύγκριση με τις υπόλοιπες συμβατικές εγκαταστάσεις.

Εικόνα