Λέβητες Πετρελαίου Υψηλής Απόδοσης

Βασικό κριτήριο στην επιλογή ενός λέβητα αποτελούν η µακροζωία και η οικονοµική του λειτουργία. Μια από τις καλύτερες επιλογές που µπορούµε να σας προτείνοµαι είναι ο µαντεµένιος λέβητας χαµηλών θερµοκρασιών Buderus Logano G125 WS. Ο λέβητας G125 WS κορυφαίας τεχνολογίας και γερµανικής ποιότητας κατασκευής, συνιστάται για όλες τις «µικρές» εγκαταστάσεις θέρµανσης µε καυστήρα πετρελαίου ή αερίου… Και όλα αυτά σε µια εξαιρετική σχέση απόδοσης-τιµής.

Ο λέβητας Logano G στην έκδοση BE Eco (UNIT) παραδίδεται µε έναν ενσωµατωµένο καυστήραπετρελαίου. Ο καυστήρας µπλέ φλόγας είναι προρυθµισµένος και δοκιµασµένος από το εργοστάσιο, ώστε να επιτυγχάνει τέλεια αποτελέσµατα καύσης και προσφέρει µια υψηλή απόδοση που µπορεί να φτάσει έως και 96%, µειώνοντας παράλληλα στο ελάχιστο την εκποµπή ρύπων.

Η τεχνολογία Thermostream ανεβάζει τη θερµοκρασία του νερού στο λέβητα µέσω της ανάµιξης του κρύου νερού της επιστροφής µε το θερµό νερό της προσαγωγής. Έτσι, αποτρέπεται η δηµιουργία συµπυκνωµάτων στο εσωτερικό του λέβητα.

Εικόνα