Ανοξείδωτες αντλίες - κυκλοφορητές

Περιφερειακές Ηλεκτραντλίες

Εφαρμογές

 • Kυκλοφορία νερού για συστήματα ψύξης, θέρμανσης
 • Μεταφορά νερού για οικιακή χρήση.
 • Περιορισμένης παροχής άρδευση.
 • Σύνδεση με πιεστικά δοχεία για αυτόματη λειτουργία
 • σε διάφορες εφαρμογές.
 • Παροχή με πίεση σε ατμολέβητες (PSA, PM70).
 • Χρήση σε συστήματα ζεστού νερού (τύποι PAB & PABLB)

 

Ανοξείδωτες Αυτομάτου Αναρροφήσεως

Εφαρμογές

 • Μεταφορά νερού για οικιακή χρήση.
 • Περιορισμένης παροχής άρδευση.
 • Σύνδεση με πιεστικά δοχεία για αυτόματη λειτουργία σε διάφορες χρήσεις (τροφοδοσία μονοκατοικιών, πολυκατοικιών, κλπ).
 • Αυτόματο πότισμα κήπων.
 • Όπου απαιτείται αντλία ικανή για αυτόματη αναρρόφηση.

Ανοξείδωτες Οριζόντιες Πολυβάθμιες

Εφαρμογές

 • Σύνδεση με πιεστικά δοχεία για αυτόματη λειτουργία σε διάφορες χρήσεις (τροφοδοσία μονοκατοικιών, πολυκατοικιών, μικρών ξενοδοχείων κλπ).
 • Μεταφορά νερού για οικιακή χρήση.
 • Αυτόματο πότισμα κήπων.
 • Περιορισμένης παροχής άρδευση.
 • Μικρές βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
 • Ιδανικές για εγκαταστάσεις όπου απαιτείται πολύ χαμηλή στάθμη θορύβου.

Aνοξείδωτες Διβάθμιες AISI-304/316L

Εφαρμογές

 • Μεταφορά υγρών συμβατών με τον ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 ή AISI 316L σε βιομηχανικές εφαρμογές.
 • Άντληση υφάλμυρου νερού (σειρά CΑ΄Ν΄).
 • Μεταφορά νερού για οικιακή χρήση.
 • Περιορισμένης παροχής άρδευση.
 • Σύνδεση με πιεστικά δοχεία για αυτόματη λειτουργία σε διάφορες χρήσεις (τροφοδοσία μονοκατοικιών,πολυκατοικιών, μικρών ξενοδοχείων, κ.α.).

Χυτοσιδηρές Μονοβάθμιες Οριζόντιες Ηλεκτραντλίες EN733

Εφαρμογές

 • Βιομηχανικές, αγροτικές και κοινοτικές χρήσεις.
 • Πιεστικά συστήματα και παροχή νερού.
 • Πιεστικά - Πυροσβεστικά συγκροτήματα.
 • Άρδευση σε αγροτικές και αθλητικές εγκαταστάσεις.
 • Άρδευση σε εγκαταστάσεις θερμοκηπίων.
 • Κυκλοφορία ζεστού ή κρύου νερού για θέρμανση, ψύξη και κλιματισμό.
 • Βιομηχανικά πλυντήρια.
 • Πισίνες - κολυμβητήρια.

Ανοξείδωτες Μονοβάθμιες Οριζόντιες Ηλεκτραντλίες EN733

Εφαρμογές

 • Μεταφορά χημικών υγρών συμβατών με τον ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L.
 • Μεταφορά πόσιμων ή βρωσίμων υγρών.
 • Βιομηχανικές, αγροτικές και κοινοτικές χρήσεις γενικά.
 • Κυκλοφορία ζεστού ή κρύου νερού για ψύξη, θέρμανση και κλιματισμό.
 • Άρδευση σε αθλητικές εγκαταστάσεις.
 • Άρδευση σε εγκαταστάσεις θερμοκηπίων.
 • Πισίνες - κολυμβητήρια.
 • Βιομηχανικά πλυντήρια.
 • Βιομηχανίες τροφίμων.

Ανοξείδωτες Πολυβάθμιες Κατακόρυφες Ηλεκτραντλίες AISI-304/316

Εφαρμογές

 • Πιεστικά συγκροτήματα για κτιριακές εγκαταστάσεις.Βιομηχανικές, αγροτικές και κοινοτικές χρήσεις.
 • Άρδευση σε αθλητικές εγκαταστάσεις.
 • Άρδευση σε εγκαταστάσεις θερμοκηπίων.
 • Κυκλοφορία ζεστού ή κρύου νερού.
 • Βιομηχανικά πλυντήρια.
 • Συστήματα επεξεργασίας νερού - Αντίστροφες οσμώσεις.
 • Άντληση ειδικών υγρών όπως απιονισμένου νερού, γλυκόλης, συμπυκνωμάτων βιομηχανίας και υγρά συμβατά με ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 και AISI 316L.
 • Τροφοδοσία ατμολεβήτων, ατμογεννητριών.

Κυκλοφορητές - Οικιακών Εφαρμογών

Εφαρμογές

 • Κυκλοφορία νερού για συστήματα ψύξης, θέρμανσης και κλιματισμού οικιακής χρήσης.

Ηλεκτρονικοί κυκλοφορητές με στόμια in line αναρρόφησης - κατάθλιψης. Σχεδιασμένοι για απευθείας εγκατάσταση στις σωληνώσεις με σύνδεση ρακόρ.
Ο σχεδιασμός βασίζεται στην τεχνολογία σφαιρικού ρότορα / στάτορα. Αυτό συνεπάγεται ότι:

- Το μόνο κινούμενο μέρος είναι ο σφαιρικός ρότορας / πτερωτή που περιστρέφεται πάνω στο κεραμικό κουζινέτο. Ο άξονας και τα κουζινέτα έχουν αντικατασταθεί από ένα απλό αυτοκαθοριζόμενο σφαιρικό κουζινέτο.

- Blockage Free: Δεν απαιτείται χειροκίνητο ξεφρακάρισμα του κινητήρα, ύστερα από μακρά χρονική περίοδο ακινησίας, χάριν στη μικρή επιφάνεια τριβής του κεραμεικού κουζινέτου. Η ροπή εκκίνησης είναι ελάχιστη.

- Αυτόματη ρύθμιση στροφών μέσω ενός επιλογικού διακόπτη που βρίσκεται στο σώμα του κινητήρα. Αυτό εξασφαλίζει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και χαμηλά επίπεδα θορύβου κατά τη λειτουργία του κυκλοφορητή. Η αυτόματη ρύθμιση προσαρμόζει τη λειτουργία του κυκλοφορητή ανάλογα με τις απαιτήσεις της εγκατάστασης. Πχ. Η ταχύτητα ροής αυτόματα αλλάζει ανάλογα με τις διακυμάνσεις του φορτίου.

- Η πράσινη ένδειξη LED ενημερώνει για την ορθή λειτουργία του κυκλοφορητή.

Εικόνα