Λέβητες Ξύλου

Τα παραδοσιακά καύσιμα συναντούν τη σύγχρονη τεχνολογία θέρμανσης. Ο Logano S121-2 είναι ένας σύγχρονος λέβητας αεριοποίησης στερεών καυσίμων,ο οποίος συνδυάζει την στιβαρή κατασκευή, την υψηλή απόδοση και την οικονομική και ασφαλή λειτουργία. Ο λέβητας ξύλου λειτουργεί με την αρχή της ανάστροφης φλόγας, ώστε να εξοικονομεί καύσιμα και να παρέχει τη μέγιστη θερμότητα με χαμηλά επίπεδα εκπομπών συμβάλλοντας στην προστασία του περιβάλλοντος.

 

 

Πυρολυτική καύση
Η καύση του ξύλου πραγματοποιείται με τη μέθοδο της πυρόλυσης, η οποία δημιουργεί ανάστροφη φλόγα ώστε το ξύλο να αεριοποιείται σταδιακά στο θάλαμο φόρτωσης. Ο αναρροφητικός ανεμιστήρας οδηγεί τη φλόγα στο θάλαμο καύσης, στο κάτω μέρος του λέβητα, ο οποίος είναι επενδεδυμένος με νέου τύπου ενισχυμένα πυρότουβλα.

Εικόνα