Συστήματα Εξαερισμού εναλλάκτες αέρα

Εξαεριστήρες οικιακού τύπου

 

 

Εξαεριστήρες αεραγωγών (In Line)


 

 


 

Εξαεριστήρες βιομηχανικής χρήσης

 

 

 

Εναλλάκτες Θερμότητας (αέρα-αέρα) 


 

 


ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ SFE
  • Η λύση στις επαγγελματικές κουζίνες, fast food, ψησταριές, καντίνες κ.α.
  • Απομακρύνει τον κινδυνο ανάφλεξης, διατηρεί καθαρούς τους αεραγωγούς για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, προστατεύει τον εξαεριστήρα από φθορά και εξασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία του και παράλληλα προστατεύει το περιβάλλον.
  • Ο Εξαγώμενος αέρας βγαίνει φιλτραρισμένος από μόλυνση, λίπη, κάπνα, δυσάρεστες οσμές.
  • Όταν το φίλτρο τοποθετείται σωστά και συντηρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, η ικανότητα φιλτραρίσματος φτάνει στο 98%.
  • Διαθέτει επικλινή και αποσπώμενο πυθμένα για εύκολο καθαρισμό από τα κατάλοιπα που συσσωρεύονται.
  • ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: για αποφυγή υπερχείλησης των λιπαρών υπoλειμμάτων υπάρχει δυνατότητα προσαρμογής κάνουλας υπερχείλησης.
  • Τα φίλτρα SFE διαθέτουν ενιαίο «κάσωμα» για αποφυγή διαρροών στο κέντρο τους.
  • Απόλυτο συεγανό σφράγισμα της θυρίδας πρόσβασης στα ηλεκτρικά μέρη.
  • Το φίλτρο συνοδεύεται από πλήρη φάκελο τεκμηρίωσης
Σε επαγγελματικές κουζίνες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα από την έκλυση οσμών στον περιβάλλοντα χώρο με αποτέλεσμα τη συνεχή όχληση των γειτόνων. Τα φίλτρα είναι σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και διατάξεις και δίνουν το δικαίωμα σε μία τετοια επιχείρηση να είναι βιώσιμη ακόμα και στις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές.

ΜΠΟΡΕΙ ΤΟ SFE ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙ ΜΕ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΙΛΤΡΩΝ?

Το SFE μπορεί να συνεργαστεί με κάθε τυπο  φίλτρου, ανάλογα με την απαίτηση. Για τις απαγγελματικές κουζίνες που δημιουργούν όχληση στη γειτονιά με τις οσμές είναι απαραίτητη η προσθήκη φίλτρου ενεργού άνθρακα. Σε αυτή την περίπτωση ο τακτικός καθαρισμός των ηλεκτροστατικών φίλτρων καθορίζει τη διάρκεια ζωής του φίλτρου ενεργού άνθρακα.
Εικόνα